fredag 12 juli 2013

Ett par oätliga arter

Det mesta jag odlar är avsett för konsumtion men inte allt. Den växtfamilj som fascinerar mig mest är potatisväxterna, Solanaceae. Så mycket att den fick ge namn åt min trädgårdsblog. Familjen innehåller många, för livsmedelsproduktion, viktiga och dessutom lättodlade arter, såsom potatis, tomat, chili, äggplanta, tomatillo, goji, m fl. Men familjen är lika känd för alla de arter som är oätliga. Bland dessa finner man bland annat belladonna, alruna, spikklubba, bolmört och tobak. De, och även många av de ätliga arterna, innehåller olika alkaloider. Dessa ämnen har kraftiga farmakologiska effekter på kroppen och har använts inom medicinen för olika ändamål.

Belladonna (Atropa belladonna), som på bilden ovan, har exempelvis använts länge i medicinsk behandling. Detta beror på att växten innehåller atropin, en alkaloid som förlamar muskler, exempelvis ögats iris.

Betydligt mera välkänd hos gemene man är en annan representant, tobak, Nicotiana tabacum. Även denna innehåller en alkaloid med påtagliga effekter på kroppen, nämligen nikotin.

I år odlar jag Alida-tobak, som är ca en meter hög i skrivande stund. Ovanstående bild visar årets första blomma på en av plantorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar