onsdag 27 februari 2013

Troubleshooting av hydro-projektet

Nu har hydro-systemet varit igång en och en halv veckas tid och plantorna set ut att ta mer och mer stryk. C. chinense tycks påverkas mera än C. pubescens av dessa problem. Plantornas blad har börjat bli gula i kanterna och fått rostbruna fläckar. På en del blad har det bildats nekrotiska partier. Dessa problem beror inte på faktorer i omgivningen såsom ljus, temperatur, mm eftersom de plantor som växer i jord i samma utrymme ser friska och fina ut. Det finns ett antal variabler i miljön som är suboptimala och jag har idag försökt att korrigera de jag misstänker bidrar mest till missväxten.Först och främst så så höjde jag temperaturen i rummet till 18-20 grader för att ge växterna en chans att växa och ta upp näring på ett ok vis.

Vårt vatten har ett pH av 6,5, vilket jag tror är lite för basiskt för optimal näringstillgänglighet runt rötterna. Det har dessutom en konduktivitet av ca 350 μS/cm. Jag tillsatte näring upp till 700 μS/cm, vilket är ca 1/4 rekommenderad dos i full tillväxt. pH sänkte jag till 5,5 med 10%-ig forforsyra (ca 15 ml). Nu återstår att se hur plantorna svarar på sin nya kemiska omgivning! Detta är verkligen ett spännande och lärorikt experiment.

Några chili-sorter till uppe ur jorden

Nu är de flesta av sorterna jag sått tidigare upp och en ny omgång med C. annuum och C. baccatum är i jorden.

Abchazskij ostrogyi
Art: C. annuum

CAP 1153
Art: C. chacoense

Early Jalapeno
Art: C. annuum

Habanero Lemon
Art: C. chinense
Egna noteringar: Denna har jag inte odlat tidigare men det tycks vara en populär sort bland odlare och den skall enligt uppgift vara en av de tidigaste chinense. Den växer dessutom på väldigt bra har jag sett.

Hot Lemon
Art: C. baccatum

PI 585261
Art: C. pubescens

PI 585273
Art: C. pubescens

Serrano Tam
Art: C. annuum

Annat som kommit upp:

Vargbär
Egna noteringar: Kom upp otroligt snabbt, efter bara 4 dagar hade den första grodden tittat upp. Tidigare har jag odlat dem och då drog de iväg med en lång ogrenad stam. Denna gång har jag toppat dem i ett par omgångar och de börjat bli lite buskiga. Exakt vilken art det rör sig om är jag inte riktigt säker på men kanske är det möjligt att utröna om de blommar och sätter frukt längre fram.

lördag 16 februari 2013

Hydro-projektet tjyvstartat

Planen för hydro-projektet var att låta samtliga plantor stå i jord tills det var dags att plantera om dem i jord respektive hydro-kultur i det nybyggda drivhuset. Så blev det inte utan jag byggde ihop ett litet ebb-och-flod-system och satte de sex plantorna som skall gå i hydro i den redan nu. Bygget är ett enkelt sådant och är gjort, med smärre modifieringar, efter en artikel på fatalii.net.

Delarna bestod av:
1 st Hammarplast Smartstore Classic 31L låda (Citygross)
1 st insats till ovan (Citygross)
1 st Eheim compact 300 pump 5W, 12/16 mm i diameter (zoo.se)
1 m akvarieslang 12/16 mm (Zoogiganten)
1 st T-koppling 12/16 mm (Zoogiganten)
2 st bordsgenomföring mässing 1/4" (Biltema)
2 st o-ringar1/2" x 11/16" (Biltema)
1 säck Hasselfors lecakulor 45L (Plantagen)
plus lite nät, tejp och en timer som jag hade liggande hemma
Byggandet är enkelt och i korthet så borrades hål i lådans insats och bordsgenomföringarna skruvades fast med o-ringarna som tätning. Pumpen fästes med slangen i dessa och har som funktion dels att pumpa upp näringslösning och dels dräneras den samma när pumpen inte pumpar.

Efter detta så sattes insatsen i lådan och och fylldes med 15L näringslösning. Vattenet, näringslösningen och den samma efter att ha gått några varv i hydron låg konstant på pH 6,5. Jag tänker skaffa fosforsyra eller annat att sänka det lite med men just nu tror jag att det ligger på en ok nivå.

Lecakulorna tvättades noga och fylldes på. Innan dess så tejpade jag fast ett nät över insatsens handtag, som fungerar som bräddavlopp, för att förhindra lecakulorna att rinna ut genom dräneringshålet när pumpen är igång. Näringslösning pumpas således upp från reservoaren (lådan) till insatsen till den nivå som handtaget sitter. Därifrån rinner det tillbaka ner i reservoaren. När pumpen stängs av dräneras all näringslösning tillbaka genom pumpen ner i reservoaren.Slutligen tvättade jag rötterna fria från jord på sex stycken chili-plantor som jag tänkt att odla i hydrokultur. Lika många lät jag vara kvar i sina krukor för att ha som referens att jämföra med senare.


 
Slutligen planterade jag plantorna i lecakulorna och kopplade pumpen till timern. De tre sorterna är (bakifrån och fram på bilden nedan) CAP 217 ("Hyper Pube", C. pubescens), PI 387838 (Locato, C. pubescens) och Red Savina (C. chinense). När jag pumpade upp närningslösning första gången började allting flyta runt lite oroväckande. Jag hoppas att detta skall stabiliseras allt eftersom rötterna växer till. Nu är det bara att hoppas att det kommer att fungera!lördag 2 februari 2013

Chili-näring, del 1

Chilins näringsbehov i jord och hydrokultur
När jag läst om vilka krav på näringsämnen chili ställer vid odling i hydrokultur återkommer i många fall samma referens (1) eller näringslösningar men en sammansättning som är snarlik. Eftersom denna rekommenderas i ett flertal böcker och får anses som ganska välbeprövad så använder jag dessa värden som referensvärden mot vilka jag jämför näringsämnen i kommersiella produkter. Dessa värden är för användning av sk nutrient film technique (NFT) och författarna rekommenderar dessa värden för återcirkulerande system (tabell 1). Studier har visat att konduktivitets-värden (EC) över 2 mS/cm inte är önskvärt och ger minskad avkastning (2,3). För icke återcirkulerande system, såsom exempelvis odling i vanlig jord, bör lägre koncentrationer användas.
Mycket av informationen om näringsbehov hos Capsicum avser paprika, C. annuum. Hur de specifika kraven på olika näringsämnen hos de olika arterna är mindre väl undersökt. Jag kommer att återkomma till detta i senare inlägg men här finns mycket utrymme för egna undersökningar.

Tabell 1. Näringsbehov för chili vid odling med NFT enligt (1). Växternas krav på mikro-nutrienter är konstant under alla utvecklingsfaser.
Makro-näringsämnen (PPM)Frö-plantaVegetativ tillväxtFrukt-sättning
N93181239
P155881
K96217349
Mg124872
Ca96171199
S166496
Mikro-närngsämnen (PPM)
Fe4.90
Mn1.97
Zn0.25
B0.70
Cu0.07
Mo0.05

Kommersiellt tillgängliga näringslösningar
Vid besök i min lokala hydro-butik så blev jag rekommenderad att använda en kombination av Flora Micro Soft Water (då jag har ganska mjukt vatten) och Flora Mato. Eftersom chili-plantornas näringsbehov varierar med vilken utvecklingsfas de befinner sig i, så räknade jag på olika kombinationer av de två produkterna och olika spädningar för nå koncentrationer av näringsämnen så nära mina referensvärden som möjligt. Dessa mängder är självfallet inga absolutvärden men riktlinjer som jag tänker följa till en början eftersom detta är mitt första försök med hydrokultur (tabell 2).
En produkt som är speciellt framtagen för chili-plantors behov är Chili Focus. Specifikationer som tex komponenter finns här. Eftersom den har använts med framgång av andra odlare tar jag med den här som en jämförelse.

Tabell 2. Rekommenderade volymer närings-koncentrat per liter.
NäringslösningFrö-plantaVegetativ tillväxtFrukt-sättning
Flora Micro Soft Water 5-0-1 (ml/L)233.5
Flora Mato 1-2-5 (ml/L)0.7535
Chili Focus (ml/L)-510

Om man använder volymerna av närings-koncentrat i tabell 2 så får man följande koncentrationer uttryckt i PPM (tabell 3). I mina initiala försök kommer jag att använda dessa spädningar som riktlinje och efter hand se hur plantorna svarar. I hydro-kultur kommer jag att förse växterna med denna lösning varje gång och för odling i jord planerar jag att antingen ge denna lösning en gång i veckan eller en svagare lösning vid varje bevattning.

Tabell 3. Sammanställning av koncentrationer av näring med de två olika produkterna.
Makro-näringsämnen (PPM)Frö-plantaVegetativ tillväxtFrukt-sättning
GHEChili focusRef (1)GHEChili focusRef (1)GHEChili focusRef (1)
N108-93180149181225298239
P15-156049581009781
K64-96176220217296439349
Mg5-1221-4835-72
Ca140-96140110171245220199
S11-1645-6475-96
Mikro-näringsämnen (PPM)
Fe2.40-4.902.401.984.904.203.964.90
Mn1.00-1.971.000.661.971.751.311.97
Zn0.30-0.250.300.180.250.530.360.25
B0.20-0.700.200.540.700.351.080.70
Cu0.20-0.070.200.070.070.350.140.07
Mo0.12-0.050.230.060.050.390.120.05
I tabellen ovan saknas uppgifter om vissa ämnen i Chili focus. Detta beror på att de ingående mängderna inte specificeras på förpackningen. Det står enbart att utöver de ämnen som listas ovan så ingår även Mg, S, Ni samt humussyror men inte i vilka koncentrationer.

Detta var en genomgång av hur jag tänkt använda mig av kommersiellt tillgängliga produkter för att skapa en skräddarsydd gödsling lämplig för chili. Det har bedrivits en hel del forskning kring hur olika specifika näringsämnen påverkar chili-fruktens smak, styrka och andra egenskaper samt plantans tillväxt. Mera om detta kommer i nästa blog-inlägg.

Referenser
1. Morgan L och Lennard S (2000) Hydroponic Capsicum Production. ISBN 0958673551. Casper Publications Ltd. Narrabeen, Australien.
2. Tadesse T, Nichols MA och Fisher KJ (1999) Nutrient conductivity effects on sweet pepper plants grown using nutrient film technique 1. Yield and fruit quality. NZ J Crop and Hort Sci, 27, 229-37.
3. Tadesse T, Nichols MA och Fisher KJ (1999) Nutrient conductivity effects on sweet pepper plants grown using nutrient film technique 2. Blossom-end rot and fruit mineral status. NZ J Crop and Hort Sci, 27, 239-47.

Hydro-projektet

Denna säsong planerar jag att testa odling av chili i hydro-kultur. Efter att ha läst ett antal böcker i ämnet och framför allt Jukka Kilpinens inspirerande sida om teknikens förträfflighet för chili-produktion känner jag mig mycket nyfiken på att testa. För att själv bilda mig en uppfattning om hydro-kulturens fördelar och nackdelar jämfört med odling i jord i kruka så tänker jag göra ett kontrollerat experiment för att utvärdera resultatet av de båda teknikerna.
Jag kommer att fortlöpande skriva om projektets framskridande här på bloggen. Eftersom jag är novis inom ämnet så kommer det att bli en läroprocess för mig och mycket av det jag skriver om är anteckningar för mig själv att minnas vad jag gjort.
Först kommer ett par inlägg om näring lämpad för chili-odling. Det finns en hel del spridd information och det jag hittat kommer jag att sammanfatta i ett par inlägg.
Efter det tror jag att jag kommer blogga lite om hur jag planerar själva konstruktionen av projektet. Sammanfattningsvis så kommer jag att bygga ett mindre drivhus som jag delar i två delar. I den ena hälften (den östra) kommer jag att bygga en odlingsbänk för ett ebb och flod-system och i den andra (västra) kommer bänken att rymma krukor med jord. Riktigt vilka sorter som jag skall prova har jag inte bestämt ännu men jag tror att det blir en C. chinense, Red Savina, och en C. pubescens.
Efter det blir det blog-inlägg om hur projektet rent praktiskt går framåt. Jag hoppas ni kommer att finna projektet lika spännande som jag tycker att det är.